change colors

#3D261A
#B6B254
#6B2E56
#48A871
#2D1D44
#3F4E92
#DCC218
#F5005E
#916E30
#D0A571
#379AA4
#216348
#3B3B3B
#CF2626

Custom colors

Reset
 • Achal Ravi Gladson Khalkho
  Achal Ravi Gladson Khalkho
 • Aditi Prasad
  Aditi Prasad
 • Ashwini Kumar
  Ashwini Kumar
 • Naman Raj Sinha
  Naman Raj Sinha
 • Neeti Mishra
  Neeti Mishra
 • Rajesh Ranjan
  Rajesh Ranjan
 • Rajnish Kumar Sinha
  Rajnish Kumar Sinha
 • Ravi Ranjan
  Ravi Ranjan
 • Sonam Sahay
  Sonam Sahay